image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1 354
  • Tất cả: 80129
5 tiêu chí xây dựng định mức lao động
Chính phủ vừa banhành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được, mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Nghị định bổ sung Điều 8 Chương III về nguyên tắc xây dựng định mức lao động cụ thể như sau: Doanh nghiệp (DN) xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động (NLĐ) hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc:

1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.

2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của NLĐ, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm các tiêu chuẩn lao động.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Liên đoàn Lao động
Trụ sở: 71 A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3844839 - Fax: 0238.3844839 - Email: ldld@nghean.gov.vn

Designed by VNPT