image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1 360
  • Tất cả: 80135
Từ năm 2021, những trường hợp nào được nghỉ hưu sớm so với quy định?
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020Quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.Theo nội dung nghị định có 4 trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn so với quy định.

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Theo nội dung nghị định có 4 trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn so với quy định.

Chính phủ mới ban hành Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đồng thời, Nghị định này cũng chỉ rõ các trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 5 nêu rõ: Người lao động thuộc một trong 4 trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại mục 1 và thời gian làm việc ở vùng quy định tại mục 2 từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động thuộc 4 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 1.1.2021 nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Liên đoàn Lao động
Trụ sở: 71 A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3844839 - Fax: 0238.3844839 - Email: ldld@nghean.gov.vn

Designed by VNPT